De nieuwe wet DBA vervangt de VAR

De Tweede Kamer heeft ingestemd om de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vervangen met een nieuwe wet: deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. ZZP’ers krijgen te maken met een stelsel van goedgekeurde overeenkomsten.

Modelcontracten
De nieuwe wet moet de VAR-systematiek vervangen door modelcontracten, die door de Be-lastingdienst zijn goedgekeurd. Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met zzp’ers aan te pakken. Op dit moment is maar moeilijk te controleren of een opdrachtnemer met een VAR ook echt een zelfstandige is. Voor de rechtspositie van de zzp’er gaat er hele-maal niets veranderen.

Loonheffingen
Samen met de opdrachtgever kunt u een overeenkomst opstellen op basis van een voor-beeldovereenkomst. Als u werkt op basis van een voorbeeldovereenkomst, houdt de op-drachtgever geen loonheffingen voor u in. De opdrachtgever heeft een grote rol in de keuze en invulling van het contract en krijgt daardoor ook een grotere verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van loonheffingen. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun overeen-komsten voorleggen aan de Belastingdienst. Dit is niet verplicht, maar zorgt wel voor meer zekerheid vooraf over de vraag of uw opdrachtgever loonheffingen moet inhouden of beta-len.

Zelfstandig ondernemer
Ook is met de DBA het financiële risico eerlijker verdeeld wanneer blijkt dat er sprake is van een dienstrelatie. U zult echter niet in aanmerking komen voor werknemersverzekeringen aangezien de belastingdienst u als een zelfstandig ondernemer ziet. Daarnaast moet een zzp’er net als nu wel blijven voldoen aan de criteria van het ondernemerschap om recht te hebben op de fiscale voordelen van het ondernemerschap.

Eerste Kamer
Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 van kracht gaat. Tot de nieuwe regeling kan er gewoon gebruik worden gemaakt van de VAR.

Bron: NZW.nl
Jul 2015