Belangrijkste vragen en antwoorden zzp en DBA

Dat de VAR wordt afgeschaft en wordt vervangen door de wet DBA weten de meeste zzp’ers wel, maar verder leeft er veel onzekerheid bij deze groep over de nieuwe wet. De Belastingdienst probeert duidelijkheid te scheppen door¬†de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij te zetten.

De Eerste Kamer heeft op 2 februari ingestemd met het wetsvoorstel wet deregulering arbeidsrelaties (wet DBA). Met het voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Het voorgestelde alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe.

De voorbereidingsfase van de afschaffing van de VAR loopt tot 1 mei 2016. Per deze datum komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment wordt de wet DBA gehandhaafd.

Om de onduidelijkheid die nog leeft bij zzp’ers over de wet DBA te verhelderen, heeft de Belastingdienst de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.